Грижа за служителите ни

Joined in businessСоциалната ни политика е насочена в няколко направления. Едно от тях е грижа за служителите ни. Основни цели в тази насока са:

  • Осигуряване качествена работна среда за служителите ни;
  • Осигуряване здравословни и безопасни условия на труд;
  • Предлагаме добро възнаграждение, обвързано с мотивиращи бонуси и разнообразни игри;
  • Тиймбилдинг обучения, спортни вътрешнофирмени състезания и мероприятия.

Нашите служители ни помагат да бъдем водещи в бранша и това е причината да поставяме грижата за нашите хора в центъра на това, което правим.

Ние искаме всеки човек, който работи при нас да бъде мотивиран, да се гордее с работата си и да бъде признат неговият принос.

Ние сме заинтересовани да чуем мнението на всеки член от екипа, защото неговите идеи и опит подобряват нашата работа.

За нас е присъщо желанието ни да подходим правилно както към нашите потребители и служители и така и към общността.